Nieuw leven in de Oude Dokken

Uit de restanten van een rijk industrieel verleden rijst een nieuw bruisend stadsdeel waar oude en nieuwe Gentenaars kunnen leven rond het water en in het groen.

De komende vijftien tot twintig jaar verandert de omgeving van de drie oudste dokken in een volledig nieuw stadsdeel aan het water. In het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen ongeveer 1.500 nieuwe woningen, goed voorzien van groene en open ruimten, recreatiemogelijkheden, werkgelegenheid, lokale kleinhandel en publieke voorzieningen, zoals een school, een kinderdagverblijf en een sporthal. Nieuwe voetgangers- en fietsersbruggen én het verleggen van de stadsring naar de Afrikalaan en Koopvaardijlaan zorgen voor een perfecte aansluiting op de historische binnenstad. Kortom: Gent krijgt er een bruisend stukje stad bij!

dok-11

landschap-14