2 nieuwe straten in Oude Dokken: Klipperstraat en Kofschipstraat

30/01/2019 15:32

Sinds 28 januari loopt er een openbaar onderzoek n.a.v. de principiële gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2018 waarbij de straatnaam Stapelplein gedeeltelijk wordt gewijzigd in ‘Klipperstraat’. (zie plan)
Tussen de nieuwe gebouwen door komt ook een nieuwe dwarsstraat, de Kofschipstraat. Vanaf 1 juli zal deze naamswijziging ingaan.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de Balie Bouwen. Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 28 januari en eindigt op 27 februari 2019.


img_2777