Aanleg Kapitein Zeppospark gestart

28/01/2019 16:05

Stad Gent legt het Kapitein Zeppospark aan langs de kades van het Houtdok. Het park zal zo een 3ha extra groen geven aan de Muide en de Oude Dokken. In het ontwerp zit ruimte om te wandelen, ontmoeten, rusten en spelen.

Na de restauratie van de kaaimuren van het Houtdok begonnen de werken op de omliggende terreinen. De nutsmaatschappijen hebben de nutsleidingen vernieuwd. Op 6 november 2017 begonnen de aanpassingswerken van de Spadestraat en de Houtdoklaan. Er verdween een stuk van de Houtdoklaan om plaats te maken voor het park. In het voorjaar van 2018 werd de ST-1 kraan geplaatst op de Houtdokkaai. De echte aanleg van het park startte op 19 november 2018.

In het najaar van 2018 en het begin van 2019 werden enkele bomen en struiken gerooid en werd een stuk verharding uitgebroken. In het voorjaar van 2019 volgt de aanleg van de paden, strandzone, steiger en de eigenlijke groenaanleg. Als alles goed verloopt, is het Kapitein Zeppospark klaar in de zomer van 2019.

img_2777