Eerst saneren, dan flaneren

05/07/2017 16:22

sanering

De bodem tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan is vervuild. Als gevolg van jarenlange industriële havenactiviteiten waren restanten van creosoot in de bodem achtergelaten. Het gaat hier over een historische verontreiniging, die in opdracht van OVAM en Stad Gent opnieuw proper gemaakt wordt.

Die sanering is noodzakelijk. Deze verontreiniging belemmerde de herontwikkeling van deze waardevolle stadssite. Door de bodemsanering wordt een historisch bodemrisico weggenomen.

Door de combinatie van de sanering met de start van het bouwproject, bleek ontgraving van de vervuilde gronden de beste optie. De uitgegraven gronden worden afgevoerd naar een gespecialiseerd grondreinigingscentrum. Zo’n 32.500 ton aarde zal afgevoerd worden.

Bovendien werd de positie van de toekomstige gebouwen zoveel mogelijk afgestemd op de verontreinigde zones. Daar waar nu een diepe put is vanwege de saneringswerken komen op termijn ondergrondse parkeergarages.

Het einde van de sanering is voorzien tegen eind 2019.
Wil u meer weten over de sanering, bekijk dan deze pagina 

img_2777