Het Houtdokpark: met pluktuin en bankjes

04/08/2017 09:57

houtdokpark1

Na de zomer beginnen de eerste werken voor de aanleg van het Houtdokpark. Er komen aanpassingen aan de Spadestraat en een stuk van de Houtdoklaan gaat eruit. Op die manier komt er ruimte vrij voor het nieuwe Houtdokpark. De Stad Gent plant de eigenlijke start van de parkaanleg in het voorjaar van 2018.

Tussen Muide en Oude Dokken

Het Houtdokpark verbindt de Muide met de Oude Dokken. Het park rond het Houtdok geeft ongeveer 3 ha extra groen aan de dichtbevolkte Muidewijk. Er is ruimte voor wandelen, ontmoeten, rusten en spelen. Door het verwijderen van een deel van de Houtdoklaan komt een grote ruimte vrij van de Spadestraat tot aan het water. Er komen bankjes en een pluktuin. Dichterbij het water zal er ruimte zijn om te voetballen en te basketten.

Verderop komt een strand. Via een moeras vloeit deze zone over in het water van het Houtdok. Aan de Koopvaardijlaan komen er aan de rand van het water struiken en bomen.
Wandelen tussen het industrieel erfgoed

In het ontwerp krijgen objecten uit het havenverleden een prominente plaats. De kaaimuren in baksteen hebben hun restauratie al achter de rug. De kasseien en de rand in natuursteen blijven. Op de Houtdoklaan komt een gerestaureerde open treinwagen die zal dienen als kleine tribune of spelprikkel. Daarnaast zal een oude havenkraan, die behoort tot een van de laatste overgebleven Gentse portaalkranen op rails, ingericht worden als uitkijkpunt. Rondom de Oude Dokken komt een brede promenade voor fietsers en wandelaars. De onlangs gerenoveerde kaaien rond het Houtdok vormen daarvan een onderdeel.

img_2777