Infomoment Verapazbrug op dinsdag 8 december

01/12/2015 12:22

De toekomstige Verapazbrug verbindt de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2018. Voor het zover is, wordt een milieueffectenrapport (project-MER) opgemaakt. Dat brengt de effecten van het project op het milieu in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of verminderen. Op dinsdag 8 december 2015 is er hierover een infomoment, om 19 uur, in de Vrije Basisschool Sint-Salvator, Sint-Salvatorstraat 14a in Gent.

De eerste stap in een project-MER is de opmaak van een kennisgevingsdossier. Daarin wordt het project beschreven en uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. Er wordt ook toegelicht welke mogelijke alternatieven daarbij worden onderzocht.

Van 14 december 2015 tot en met 22 januari 2016 loopt de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier. U kunt het inkijken bij het Milieuloket van de Stad Gent, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (elke werkdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur). U kunt het ook raadplegen via www.mervlaanderen.be > dossierdatabank. Zowel bij het Milieuloket als op de website vindt u een inspraakformulier. Via dat formulier kunt u suggesties doen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport.

Meer info over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/verapazbrug

20151117 - Verapaz werkbeeld communicatie A light

img_2777