Informatievergadering aanleg Houtdokpark

05/10/2017 16:08

De voorbereidingen voor de aanleg van het Houtdokpark beginnen. Kom zeker naar de infovergadering en bekijk de plannen.

Stad Gent legt het Houtdokpark aan langs de kades van het Houtdok. Het Houtdokpark zal zo een 3 hectare extra groen geven aan de Muide en de Oude Dokken. In het ontwerp zit ruimte om te wandelen, ontmoeten, rusten en spelen.

Na de restauratie van de kaaimuren beginnen de werken op het terrein. De nutsmaatschappijen zijn al begonnen met het verleggen van nutsleidingen. In november 2017 beginnen de aanpassingswerken van de Spadestraat. Daarna verdwijnt er een stuk van de Houtdoklaan om plaats te maken voor het park. De echte aanleg van het park start in het voorjaar van 2018.

Het college van burgemeester en schepenen nodigt u graag uit op de infovergadering over de aanleg van het Houtdokpark op maandag 16 oktober 2017 om 20 uur in Basisschool De Loods, Patrijsstraat 12.

img_2777