Nieuwe kaaimuur maakt Kleindokkaai breder

30/04/2015 13:45

De kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok, langs de Kleindokkaai, krijgt een grondige opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur komt een nieuwe wand, op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen een stukje breder. Dit nieuwe kaaivlak zal aansluiten op de Schipperskaai, die later dit jaar wordt heraangelegd als verkeersvrije fiets- en wandelpromenade. Daardoor kunnen bezoekers binnenkort op een bijzonder aangename manier van aan de zwaaikom tot voorbij de Bataviabrug langs het water wandelen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken rond de jaarwisseling klaar.

Na de bouw van de Bataviabrug en de werken in het Handelsdok en het Houtdok, gaan de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent van start met de renovatie van de kaaimuur aan het Achterdok.

In een eerste fase stabiliseert de aannemer de onstabiele delen van de bestaande kaaimuur. Na de zomer wordt de stabilisatie afgewerkt en wordt een hele rij buispalen in de grond geplaatst. Die vormen de basis van de nieuwe kaaimuur, die ongeveer drie meter voor de oude komt te staan. Vervolgens wordt de ruimte tussen de oude en de nieuwe muur opgevuld. Daarop wordt dan het extra stuk kaaivlak aangelegd. Tot slot ruimt de aannemer het slib over de volledige lengte van de kaaimuur.

achterdok kaaimuur

Kostprijs

De kostprijs van de renovatiewerken aan de kaaimuren in het Achterdok bedraagt ongeveer 3,5 miljoen euro (exclusief btw). Europa, Waterwegen en Zeekanaal NV en sogent delen de kosten. De Europese bijdrage bedraagt bijna 1 miljoen euro.

img_2777