Nieuwe wandelpromenade rond het Houtdok is klaar

21/12/2015 11:35

De opwaardering van het Houtdok, het deel van de Oude Dokken vlak bij de Muide, is definitief ingezet. Ruim twee jaar na de start van de werken zijn de historische kaaimuren in ere hersteld en opengemaakt, ligt er een nieuwe wandelpromenade rondom het dok en is er een hellend vlak voor plezierbootjes gebouwd in afwachting van de toekomstige jachthaven. De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent stonden in voor deze werken. Vanaf midden 2017 legt de Stad Gent een wijkpark aan rond de oevers van het Houtdok.

De renovatie van de kaaimuren rond het Houtdok past volledig binnen de transformatie van de voormalige havenbuurt tot nieuwe woonwijk aan het water. Van de zowat 1500 woningen die er gepland zijn, komen er ongeveer 350 ten noorden van het Houtdok. De andere zijden krijgen een groene invulling. De kaaien zelf worden een ideale plek om te wandelen, te spelen of te verpozen. Naast woningen zijn aan het Houtdok ook gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, diensten, recreatie en detailhandel toegelaten.

houtdok-16

Promenade langs het water

De voorbije jaren zijn de eerste stappen gezet in de opwaardering van de omgeving van het Houtdok. Rondom het hele dok zijn de twee rijen van bakstenen bogen, waarvan tot voor kort enkel de voorste rij zichtbaar was, hersteld. De ruimte tussen beide rijen doet voortaan dienst als open wandelgalerij. Bovenop de muren het dichtst bij de bebouwing zorgen bakstenen plantenbakken voor een groene toets.

Aan de waterzijde van de bogenrijen is een nieuwe wandelpromenade aangelegd. Tegelijk is een deel van het water gedempt, waarna de Stad Gent dit stuk vanaf 2017 omtovert tot recreatieve zone, met strand en groen. In de loop van 2018 is het park klaar. Pas dan wordt de hele zone voor het publiek toegankelijk.

Later komt er in het Houtdok nog een jachthaven. Daarom maakte ook de bouw van een hellend vlak met aanlegsteiger deel uit van deze werken.

houtdok-17

Renovatie met respect voor het verleden

Naast de bakstenen bogen, werden bij de renovatie van de kaaimuur ook andere restanten uit het verleden bewaard. De arduinen hellingen rondom het dok, enkele waardevolle houtkanten langs het water en restanten van de oude bokkraan aan de westzijde van het dok: allemaal werden ze in de plannen geïntegreerd. Ze zorgen mee voor het unieke karakter van het openbaar domein in de Oude Dokken.

Inhuldiging

Op zaterdag 19 december 2015 wandelden de dichtste buurtbewoners de nieuwe promenade officieel in. Ook Tom Balthazar (schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen en voorzitter van sogent), Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit en Openbare Werken), Agnes Peil (afdelingshoofd Afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV) en Werner Van den Stockt (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) waren erbij.

Kostprijs

De totale kostprijs van deze werken bedroeg een kleine 3,7 miljoen euro (exclusief btw). Europa (Efro, Doelstelling 2), Vlaanderen (W&Z NV) en sogent deelden de kosten. De Europese bijdrage bedroeg 40 procent van de kostprijs.

img_2777