Praat mee in de klankbordgroep

02/10/2014 10:11

Denkt u graag mee na over de inrichting van een park, het ontwerp van een woongebied of de werkzaamheden van een tijdelijke invulling? Hier is uw kans! De klankbordgroep Oude Dokken, die geregeld met de projectmedewerkers in dialoog gaat over alles wat met het project te maken heeft, breidt uit met 5 nieuwe leden. Stelt u zich graag kandidaat? Mail dan voor vrijdag 24 oktober 2014 naar oudedokken@gent.be of bel naar 09 266 82 00 en vraag naar Wendy De Man. De 5 nieuwe leden worden op 30 oktober geloot.

debat crop

Vandaag telt de klankbordgroep Oude Dokken een dertigtal leden. Bijna de helft daarvan zijn bewoners of vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit de omliggende buurten Muide, Ham, Afrikalaan, Voormuide, Dampoort en Macharius. Daarnaast zijn ook handelaars, woonbootbewoners en andere belangengroepen lid van de klankbordgroep. Zij treden met de Stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent in dialoog over alle mogelijke thema’s die met het project Oude Dokken te maken hebben. Daarbij staat het algemeen belang centraal. Particuliere discussiepunten worden hier niet besproken.

De klankbordgroep heeft geen vast vergadermoment, maar komt gemiddeld een drietal keer per jaar samen. De leden van de groep hebben een adviserende bevoegdheid.

img_2777