Schipperskaai Development start eerste woonproject op

03/10/2014 13:21

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en het private consortium Schipperskaai Development cvba hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de gronden langs de Schipperskaai. Daar realiseert deze ontwikkelaar de komende jaren ruim 350 woningen, twee zones voor woongroen en verschillende buurtfuncties, zoals horeca en detailhandel. In hetzelfde gebied aan de oostzijde van het Handelsdok, voorziet sogent ook nog een stadsgebouw, met lagere school, crèche en wijksporthal. Dit alles samen wordt de eerste wijk in het volledig nieuwe stadsdeel rond de Oude Dokken. De verkoop van de woningen start in 2016.

© Schipperskaai Development cvba

© Schipperskaai Development cvba

Op zoek naar een private partner

In februari 2012 lanceerde sogent het selectiedossier ‘Wonen aan de Schipperskaai’. Daarmee ging de zoektocht naar een private partner voor dit project van start.

De zoektocht verliep in drie fases. In een eerste fase dienden dertien teams hun kandidatuur in. Op basis van criteria als visie, ervaring en teamsamenstelling liet een beoordelingscommissie drie kandidaten toe tot een tweede fase. In die fase verfijnden de kandidaten hun visie en dienden ze hun projectvoorstel in. Op basis daarvan rangschikte het directiecomité van sogent de drie kandidaten. Schipperskaai Development cvba, het consortium met Re-Vive NV, Vanhaerents Development NV en Van Roey Vastgoed NV, voldeed het best aan de verwachtingen en werd als eerste gerangschikt.

Beoordeling door professionelen en buurtbewoners

De rangschikking gebeurde op basis van het advies van een beoordelingscommissie onder leiding van professor André Loeckx (hoogleraar aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven). Op haar beurt baseerde deze commissie haar advies op voorafgaande aanbevelingen van onder meer de betrokken stadsdiensten én van burgers. Deze laatsten formuleerden hun advies tijdens een dialoogcafé waarbij de drie ontwerpteams hun ideeën voorstelden aan een mix van een honderdtal buurtbewoners, Gentenaars en andere geïnteresseerden.

Tot slot volgde een derde fase, de onderhandelingsfase. In deze fase, waarbij alle relevante stadsdiensten van nabij werden betrokken, werd het projectvoorstel van Schipperskaai Development optimaal op de ambities van sogent en Stad Gent afgestemd. Deze onderhandelingen verliepen zeer vlot. Overheid en private partner vonden elkaar in een sterk gemeenschappelijk project dat een goede basis vormt voor de samenwerkingsovereenkomst.

Door de ondertekening van deze overeenkomst start nu de concrete ontwikkeling van de Schipperskaai, het eerste grote woonproject in het gebied van de Oude Dokken.

Verder verloop
  • Najaar 2014: verdere verfijning van de plannen op basis van opmerkingen van de stadsdiensten en van de deelnemers aan het dialoogcafé.
  • 2015: opmaak verkavelingsplannen, gevolgd door bouwaanvragen voor de verschillende gebouwen.
  • 2016: start verkoop op plan, nadat alle nodige vergunningen zijn afgeleverd.
  • 2016: start bouwwerken.
© Schipperskaai Development cvba

© Schipperskaai Development cvba

Een bruisend stukje Gent

Schipperskaai Development cvba zet volop in op twee grote pijlers: leefbaarheid en duurzaamheid. Het landschap en het openbaar domein worden met de grootste zorg ontworpen, zodat iedereen er zich thuisvoelt. Er komen heel wat mogelijkheden en stimulansen voor lokale voorzieningen, zoals een kruidenier, een brasserie of praktijkruimtes. Zo wordt de wijk geen slaapwijk, maar een geanimeerd stukje Gent.

Het gebied wordt verkeersluw aangelegd en tussen de verschillende gebouwen slingert een speellint, met allerlei elementen die kinderen in hun spel kunnen betrekken.

Het aanbod van woningen wordt zeer divers, met zowel eengezinswoningen als appartementen van allerlei types en vormen. Tegelijk is er aandacht voor collectiviteit. In verschillende gebouwen kunnen ‘flexruimtes’ worden voorzien, waar de bewoners samenkomen of een privé-activiteit kunnen organiseren.

Een duurzame wijk in al zijn facetten

Ook duurzaamheid is een speerpunt in de ontwikkeling van het gebied. Schipperskaai Development zet in op heel wat innovatieve technologische aspecten, zoals de on-site productie van warmte en elektriciteit via de omzetting van lokale afvalstromen naar energie, de optimalisatie van het verbruik of het gebruik van duurzame materialen.

Maar uiteraard is duurzaamheid zoveel meer. Daarom zoekt de ontwikkelaar naar duurzame mobiliteitsoplossingen, heeft hij oog voor samenlevingsopbouw via de ondersteuning van tijdelijke invullingen of toekomstige wijk-comités, en veel meer.

© Schipperskaai Development cvba

© Schipperskaai Development cvba

Schipperskaai Development neemt trekkersrol op

De private ontwikkelaar Schipperskaai Development cvba neemt vanaf vandaag de ‘trekkersrol’ voor de ontwikkeling van deze zone over van sogent. Dat wil zeggen dat de private partner voortaan alle initiatieven neemt voor de realisatie van dit gebied. Dat doet Schipperskaai Development in zeer nauw overleg met sogent, de Stad Gent, de buurtbewoners en tal van andere betrokkenen.

Interesse om een woning te kopen?

Wie interesse heeft om een woning te kopen aan de Schipperskaai kan dat voortaan rechtstreeks laten weten aan de private ontwikkelaar Schipperskaai Development, via info@schipperskaai.be of op het telefoonnummer 09 242 90 30. Die zal u contacteren wanneer de verkoop van de woningen van start gaat.

Wie graag op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in de Oude Dokken tekent in op de nieuwsbrief over het overkoepelende project Oude Dokken. Dat gebeurt via deze website. Ook langs deze weg komt u alles te weten over de verdere ontwikkelingen aan de Schipperskaai.

maquette 2
Maquette

De maquette van het winnende wedstrijdontwerp kunt u bekijken bij sogent (Voldersstraat 1, 9000 Gent), in de tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping. Die is toegankelijk van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17 uur op zaterdag.

img_2777