Eerste woningen in de Oude Dokken te koop!

10/11/2016 08:00

De eerste woningen in de Oude Dokken komen eraan. Eind juni heeft de Stad Gent verkavelingsvergunningen toegekend aan de ontwikkelaars van de projecten aan zowel de oost- als de westkant van het Handelsdok. Zo’n vergunning bepaalt onder meer zaken als inplanting, aantal woningen en de hoogtes van de gebouwen. Ondertussen hebben de ontwikkelaars ook de vergunningsaanvragen voor de eerste gebouwen ingediend. Eens deze vergunningen worden toegekend, kan de bouw ervan effectief van start kan gaan. Ook al is het dus nog even wachten op de eerste steenlegging, de verkoop van de woningen op plan wordt alvast ingezet.

Woningen langs de Schipperskaai

Aan de oostzijde van het Handelsdok, tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan, bouwt cvba Schipperskaai Development in totaal ongeveer 400 woningen en legt er twee groenzones aan. Daarnaast voorziet Schipperskaai Development ruimte voor buurtondersteunende functies, zoals eventueel een restaurant of café, kantoren en detailhandel. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent realiseert er een stadsgebouw, met een kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang, basisschool en wijksporthal.

De woonontwikkeling aan de Schipperskaai kreeg de naam ‘De Nieuwe Dokken’ en is verdeeld over drie bouwvelden, gelegen vanaf de splitsing van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan in het zuiden en de oude betoncentrale in het noorden. De cvba Schipperskaai Development heeft nu een verkavelingsvergunning op zak voor de twee meest noordelijke bouwvelden, inclusief het stadsgebouw en de zones voor woongroen. De verkavelingsvergunning voor het derde bouwveld is voorzien voor 2020.

Verspreid over de drie velden komen er dus ongeveer 400 nieuwe woningen, voor Gentenaars van alle leeftijden. En daar zullen de woningen op afgestemd zijn: er komen 20% woningen met ruime buitenruimte, appartementen, penthouses en zelf cohousing. In ‘De Nieuwe Dokken’ worden er ook 20% budgetwoningen en 20% sociale woningen voorzien.

Het project trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie dankzij toepassing van een innovatief concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning), een lokaal waterzuiveringssysteem dat gekoppeld wordt aan het warmtenet. Alle woningen zullen energiezuinig gebouwd worden en het gebruik van duurzame energiebronnen maakt de wijk energieneutraal.

Op 21 november 2016 stelt de projectontwikkelaar het woonproject ‘De Nieuwe Dokken’ voor aan al wie geïnteresseerd is. In de eerste fase worden 43 woningen te koop aangeboden, waaronder enkele budgetwoningen. Wil je zelf ook graag meer info inwinnen? Laat dan je gegevens achter op de website van De Nieuwe Dokken  en ontvang een uitnodiging voor het lanceringsevent.

Woningen aan het Stapelplein

Aan de andere kant van het water, ten zuiden van het Handelsdokcenter en tussen het Stapelplein en de Handelsdokkaai, verrijzen ongeveer 170 woningen, aangevuld met onder meer commerciële ruimtes en kantoren. Tussen de nieuwe woningen en het Handelsdokcenter komt een parkje voor de buurt.

In totaal komen er op deze plek ongeveer 170 nieuwe woningen, verspreid over vier gebouwen: een toren, twee zogenaamde palazzo’s en een parkvilla. 24 Woningen zullen te koop worden aangeboden als budgetwoningen.

Ook voor dit project is de verkavelingsvergunning uitgereikt, aan grondeigenaars Acasa en Urban Link, sogent en bpost. De bouwwerken voor de toren en de eerste palazzo zullen eind 2017 starten. Als alles volgens plan verloopt zullen de eerste bewoners er kunnen intrekken in de loop van 2019.

Het torengebouw, dat zestien verdiepingen zal tellen, is het meest zuidelijke gebouw. Het komt op de plek van de huidige parking, in het verlengde van de Kraankindersstraat, te staan. In de toren is plaats voor een kleine 70 appartementen.

Naast het torengebouw komen twee palazzo’s. Het ontwerp van deze gebouwen is gebaseerd op de negentiende-eeuwse stapelhuizen. De naam verwijst dan weer naar de vijftiende-eeuwse Italiaanse renaissancepaleizen: een verzameling stoere gebouwen op een rechthoekig grondplan, met in het midden een gemeenschappelijke tuin.

Ook dit project zal duurzame gebouwen afleveren die de score ‘very good’ nastreven op de Vlaamse duurzaamheidsmeter. De ontwikkeling word ook aangesloten op het stadsverwarmingsnet.

De bouwaanvraag voor het torengebouw en de eerste palazzo is ondertussen ingediend, samen goed voor 16 grondgebonden woningen en 109 appartementen. Hiervan worden 9 woningen en 15 appartementen aangeboden als budgetwoning. Wie voldoet aan de voorwaarden, betaalt dan ongeveer 20 procent minder dan de marktprijs.

De verkoop van de eerste woningen van dit project gaat van start op 11 december 2016. Wil je zelf ook graag meer info inwinnen? Laat dan je gegevens achter op http://www.stapelplein.be.

img_2777