Werken aan Schipperskaai starten op 28 september

28/08/2015 15:41

Op maandag 28 september, meteen na het slotweekend van DOK, start de heraanleg van de Schipperskaai. Dat is het kaaivlak aan de oostzijde van het Handelsdok, vlak naast de nieuwe aanmeersteigers voor woonboten. Tijdens deze wegen- en rioleringswerken richt de Stad Gent, samen met Farys, Ovam en Eandis, het deel van de kade dat het dichtst bij het water ligt in als verkeersvrije promenade voor wandelaars en fietsers. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in het voorjaar van 2016 afgerond.

Binnen het project Oude Dokken krijgen de kaaien een belangrijke functie als recreatieve promenade. Tegelijk zullen ze de verschillende groenzones verbinden. In totaal zijn de kaaien 4,8 kilometer lang.

Schipperskaai wordt verkeersvrije promenade

Het kaaivlak langs de Schipperskaai wordt als eerste heringericht. Dat is ongeveer 600 meter lang en ruim 15 meter breed. Het grootste deel ervan (de 10 meter brede kaai langs het water) wordt ingericht als verkeersvrije wandel- en fietspromenade. Deze werken starten op 28 september. Een iets hoger gelegen deel, waar onder meer plaats is voor terrassen, sluit aan bij de toekomstige bebouwing. De aanleg daarvan volgt later, samen met de bouw van de woningen.

© Nero

© Nero

Sanering, riolering en aanleg kaaivlak

De aanleg van deze wandel- en fietspromenade gebeurt in verschillende fases:

  • De werken beginnen met de sanering van de bodem. Dat betekent dat de aannemer op bepaalde locaties diepe putten graaft om verontreinigde grond te verwijderen. Hierbij worden, onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige, alle nodige en wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen getroffen. Op die manier verlopen de werken zowel voor de omwonenden als voor de arbeiders die ze uitvoeren geheel veilig. Wel is het mogelijk dat er tijdens de graafwerken enige geurhinder optreedt.
  • Na de sanering volgen de rioleringswerken. Deze vinden hoofdzakelijk plaats in de kantstroken en hebben slechts een beperkt effect op de bereikbaarheid.
  • Daarna starten de wegenwerken. Daarbij hoort ook het herplaatsen van de bestaande sporen en het plaatsen van twee bijkomende havenkranen, als herinnering aan het verleden van de plek.

Mobiliteit en parkeren

  • De Bataviabrug blijft altijd open voor voetgangers en fietsers.
  • Via speciaal aangelegde constructies blijven de vlonders bereikbaar. Zo is de toegang tot de woonboten altijd verzekerd.
  • Autoverkeer op de Schipperskaai is niet langer toegelaten, dus ook niet tijdens de werken.
  • De betonnen vlakte naast de brug zal de aannemer gebruiken als opslagplaats. Parkeren is daar dus niet langer mogelijk.

Infomoment op 15 september

Op dinsdag 15 september 2015, om 19 uur, is er een infomoment over deze werken in de DOKkantine (ingang aan de splitsing Koopvaardijlaan/Afrikalaan). Daar krijgt u een nog uitgebreidere uitleg en kunt u al uw vragen kwijt.

Meer info

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen over deze werken? Neem dan contact op met Jens Barbieur, controleur van studiebureau Talboom, in opdracht van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent: gsm 0478 60 94 51, tel. 03 889 12 12 (algemeen nummer), e-mail Jens.Barbieur@talboom.be

img_2777