Mijlpalen

Hier vindt u een overzicht van een aantal belangrijke mijlpalen binnen het project Oude Dokken. Het project startte al in 1999, klik op het jaartal om meer te weten te komen.

Wat vooraf ging:

Opening Stadsgebouw
Verwelkoming eerste bewoners

Overzicht_frontaal_dag
Uitvoering en oplevering ondergronds brengen van hoogspanningslijnen
Uitvoering wijkpark Houtdok
• Uitvoering Deelproject aan de Schipperskaai: toren FAAR en meergezinnen woningen DEK
• Deelproject aan het Stapelplein: toren en meergezinnen woningen (palazzo)

20170407_PU_scholengebouw
Voorjaar: stedenbouwkundige vergunningen ontvangen voor:
• Stadsgebouw
• Deelproject aan de Schipperskaai: toren FAAR en meergezinnen woningen DEK
• Deelproject aan het Stapelplein: toren en meergezinnen woningen (palazzo)
• Heraanleg wijkpark Houtdok

Voorjaar- start saneringswerken aan de Schipperskaai

Medio 2017- oplevering kaaimuur Achterdok
Najaar : start verschillende werven

Maart: sogent ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met bvba Adelaar Properties tot publiek-private samenwerking voor het deelproject Handelsdok West

20170407_PU_screenshot DOK
1 mei: het zesde DOKseizoen gaat van start. Ook in De Stadstuin en bij 019 valt er deze zomer weer heel wat te beleven.

Medio 2016 : een verkavelingsaanvraag voor deelproject Handelsdok West is ingediend door bvba Adelaar Properties en ontvangen, de verkavelingsaanvragen voor de bouwvelden Noord en Centraal zijn ingediend door cvba Schipperskaai en ontvangen.

26 oktober: de Schipperskaai is heraangelegd, de kranen zijn verhuisd.

20160309-Gent-Belgium

20160309-Gent-Belgium

Maart: Waterwegen en Zeekanaal NV en sogent beginnen met de renovatie van de kaaimuur langs het Achterdok.

6 juli: de plannen van het toekomstige stadsgebouw, met crèche, lagere school en sporthal, worden officieel voorgesteld. Het ontwerp is van de hand van Xaveer De Geyter Architects (XDGA).

September: de aanleg van de wandel- en fietspromenade langs de Schipperskaai gaat van start.

8 december: de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport van de Verapazbrug wordt aan het publiek voorgesteld.

17 december: de Quantum Building, het kantoorgebouw aan de Zwaaikom, opent officieel de deuren.

19 december: de renovatie van de kaaimuren rond het Houtdok is klaar. Er ligt een wandelpromenade tussen de bogenrijen en aan de waterkant. Ook het hellend vlak om bootjes in het water te laten is er.

11 januari: tientallen Gentenaars planten hun kerstboom voor een jaartje langs Dok Noord, vlak bij de Dampoort. Dat is meteen de eerste activiteit in De Stadstuin, een nieuwe tijdelijke invulling in de Oude Dokken.

10 maart: de werken aan het kantoorgebouw aan de Zwaaikom gaan van start. Het gebouw moet klaar zijn in het voorjaar van 2016.

20 maart: Smoke & Dust opent de deuren van project 019. Onder die vlag vormt het Gentse collectief het oude fabrieksgebouw aan Dok Noord, net naast de blauwe kraan, vijf jaar lang om tot een artistieke ontmoetingsplek.

12 april: in de grindbakken langs Dok Noord gaat de tentoonstelling van fotograaf en buurtbewoner Christophe Vander Eecken over de Oude Dokken van start.

25 april: projectmedewerkers gaan met de dichte buren op stap rond het Houtdok. Deze wandeling is het eerste samenspraakmoment rond het toekomstige park aan de oevers van het Houtdok.

1 mei: DOK begint er weer aan!

3 oktober: sogent ondertekent de overeenkomst met cvba Schipperskaai voor de ontwikkeling van de bouwvelden langs de Schipperskaai.

3 december: een week nadat de torenkraan op de werf van de Quantum Building dreigde om te vallen en zo het verkeer rond de Dampoort helemaal in de war stuurde, deelt de aannemer 80.000 Gentse sneeuwballen uit aan passanten en treinreizigers.

17 april: de plannen voor een duurzaam kantoorgebouw aan het Oktrooiplein worden aan het brede publiek voorgesteld.

27 april: de derde zomer van DOK gaat van start.

September: de renovatie van de kaaimuren aan het Houtdok  gaat van start. Rondom het hele dok worden de twee rijen van bakstenen bogen hersteld. De ruimte tussen beide rijen wordt vervolgens als een open wandelgalerij aangelegd. Aan de waterzijde van de bogenrijen komt een nieuwe promenade. Tegelijk wordt een deel van het water gedempt, waarna de Stad Gent dit stuk omtovert tot recreatieve zone, met strand, groen en moeras.

9 november: honderd buurtbewoners, Gentenaars, vakmensen en andere geïnteresseerden debatteren tijdens een dialoogcafé over het toekomstige woonproject aan de Schipperskaai.

22 november: de verlaagde kade en de nieuwe aanmeersteigers langs het Handelsdok zijn klaar. Minster Hilde Crevits en schepen Filip Watteeuw heten de eerste woonbootbewoners officieel welkom.

23 november: duizenden kinderen verwelkomen Sinterklaas aan de Schipperskaai.

20 december: sogent (de nieuwe naam van AG SOB) legt de rangorde vast van de drie mogelijke partners voor de ontwikkeling van de Schipperskaai. DOK9000, het team rond projectontwikkelaars Re-Vive, Vanhaerents Development en Van Roey Vastgoed, komt als eerstgerangschikte uit de bus.

20 december: in de gebouwen van sogent gaat een expo over de Oude Dokken van start.

23 december: de kertsman brengt goed nieuws. DOK gaat nog drie jaar door!

Van 9 januari tot 8 maart loopt het openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Handelsdokbrug’.

Op 12 januari lanceert het AG SOB het selectiedossier ‘Wonen aan de Schipperkaai‘. Daarmee start de zoektocht naar een private partner voor de ontwikkeling van de oostzijde van het Handelsdok. De geselecteerde partner zal instaan voor de bouw van ongeveer 350 woningen en de aanleg van 2 zones voor woongroen, privaat groen en straten in de verschillende bouwvelden.

5 mei 2012: de buitenzone van DOK gaat opnieuw open.

Op 30 juni nemen de buurtbewoners de Bataviabrug, dat is de eerste van 3 fietsers- en voetgangersbruggen, in gebruik. Dat wordt gevierd met een nachtelijk voorstelling van de film Jaws. Toeschouwers kijken toe vanop bootjes op het water.

September: het Gentse collectief Smoke & Dust neemt voor 5 jaar zijn intrek in het oude fabrieksgebouw naast de blauwe kraan. Opnieuw een mooi voorbeeld van tijdelijk ruimtegebruik.

21 september: officiële opening van de oude grindbakken, vlakbij de blauwe kraan aan Dok Noord. Zij krijgen een tijdelijke recreatieve invulling.

Op 15 februari wordt officieel het startschot gegeven van de renovatiewerken aan de kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok. Daarbij hoort de aanleg van een verlaagd wandelpad langs de kade en de bouw van 34 aanmeerplaatsen voor woonboten.

21 februari: na de aanpassingen volgend op het openbaar onderzoek stelt de Gentse gemeenteraad het RUP Oude Dokken definitief vast.

Juni: de toekomstige bruggen en kaaien in de Oude Dokken krijgen een naam.

Juni: de activiteiten van vzw DOK gaan van start op de terreinen aan de oostzijde van het Handelsdok.

Najaar 2011: het RUP Oude Dokken is van kracht.

De gemeenteraad stelt op 22 maart 2010 het RUP 135 ‘Oude Dokken’ voorlopig vast.

2 april 2010: de eerste steen van de eerste fietsers- en voetgangersbrug over de Oude Dokken, aan het Stapelplein, wordt gelegd.

7 mei 2010: deze website gaat officieel online.

Van 10 mei tot 8 juli 2010 loopt het openbaar onderzoek over RUP 135 ‘Oude Dokken’

Begin augustus worden delen van de voormalige centrale van Inter-Beton gesloopt. Onder meer de gele kraan en enkele silo’s blijven behouden. Deze zullen later deel uitmaken van het park aan het Handelsdok.

Op 8 oktober opent het nieuwe Gentse stadsmuseum STAM. De Oude Dokken zijn de allereerste tentoonstelling in de zaal ‘Stad van Morgen’.

Het planMER wordt goedgekeurd op 28 januari 2009.

Op 21 maart 2009 komt voor het eerst de klankbordgroep Oude Dokken bijeen.

Op 9 juni 2009 start de rondvraag over het voorontwerp RUP Oude Dokken.

Een jury onder voorzitterschap van de Vlaamse Bouwmeester duidt in maart het Parijse architectenbureau Feichtinger Architects aan voor de bouw van drie voetgangers- en fietsbruggen over het water.

De gebouwen rondom Houtdok worden in de zomer gesloopt.

Het concept-voorontwerp Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) wordt goedgekeurd en Stad Gent start met de opmaak van het milieueffectenrapport (PlanMer).

OMA verfijnt het stadsontwerp en voert hiervoor verschillende deelstudies uit.

Er wordt een eindrapport ‘studie mobiliteitsaspecten Oude Dokken’ (Mober) opgemaakt.

Op 7 juni 2006 organiseert AG SOB samen met Stad Gent een eerste publieksmoment in het ICC en een tentoonstelling over het stadsontwerp in de Universiteitsbibliotheek, de ‘Boekentoren’.

Het AG SOB lanceert de Stedenbouwkundige wedstrijd ‘Stadsontwerp voor het projectgebied Oude Dokken’ met als doel een visie op de ontwikkeling van de Oude Dokken te creëren.

Het bureau OMA, Office for Metropolitan Architecture uit Nederland, wordt gekozen als laureaat voor het Stadsontwerp Oude Dokken.

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) wordt definitief goedgekeurd door minister Van Mechelen op 9 april 2003. Hierdoor worden de Oude Dokken een gebied voor stedelijk wonen.

Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent wordt op 5 augustus 2003 opgericht en de gronden binnen het projectgebied Oude Dokken worden ingebracht binnen het AG SOB.

Het havendecreet verlegt de grens van het Gentse havengebied. Hierdoor liggen de Oude Dokken niet langer in de Gentse Haven en worden de gronden overgedragen aan de Stad Gent.

img_2777