Projecten

Wonen

 • De Nieuwe Dokken

  De eerste nieuwe woningen in de Oude Dokken verrijzen langs de Schipperskaai. Dat is de plek waar tijdens de zomer de activiteiten van vzw DOK plaatsvinden. Daar komen ongeveer 400 woningen en woongroen, en een stadsgebouw met een basisschool, een crèche en een buurtsporthal.

  Voor de bouw van de woningen en de aanleg van twee zones voor woongroen gaat het stadsontwikkelingsbedrijf sogent in zee met een private partner: cvba Schipperskaai Development.

  HONDERD PROCENT GROENE WARMTE EN STROOM

  Opvallend in het ontwerp zijn onder meer de diversiteit in woningen en publieke ruimtes, de aandacht voor collectiviteit en de verregaande ambities op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. De ontwikkelaar gaat voor een wijk met 100 procent groene warmte en 100 procent groene stroom. Dat kadert perfect in de beleidsambities van de Stad Gent omtrent klimaatneutraliteit.

  MET HORECA EN KLEINHANDEL

  Naast de woningen en het woongroen, voorziet cvba Schipperskaai Development verschillende buurtfuncties, zoals een extra crèche, horeca en detailhandel.

  INTERESSE?

  Interesse om in dit nieuwe stukje Gent te komen wonen? Geef je interesse door via de website van de private ontwikkelaar: www.denieuwedokken.gent

 • Stapelplein

  Ten zuiden van het Handelsdokcenter, tussen het Stapelplein en de Handelsdokkaai, verrijzen ongeveer 170 woningen met zicht op water en groen. Op het gelijkvloers is er plaats voor commerciële ruimtes. Tussen de nieuwe woningen en het Handelsdokcenter komt een parkje voor de buurt. Voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen lieten architectenbureaus 360 en Bulk zich rijkelijk inspireren door het verleden van de plek. De robuuste stijl sluit perfect aan bij de sfeer van de oude haven en het monumentale karakter van andere bouwwerken in de buurt.

  In totaal komen er op deze plek ongeveer 170 nieuwe woningen, verspreid over vier gebouwen: een toren, twee zogenaamde palazzo’s en een parkvilla.

  Het torengebouw, dat 16 verdiepingen zal tellen, is het meest zuidelijke gebouw. Het komt op de plek van de huidige parking, in het verlengde van de Kraankindersstraat, te staan. In de toren is plaats voor een kleine 70 appartementen.

  Meteen ten zuiden van de toren, in de richting van de Dampoort, komt in de toekomst een nieuw park en een tweede brug voor fietsers en voetgangers te liggen, de Matadibrug. Tegelijk komt er een extra pleintje met een groen karakter voor de toren. Dat maakt de gelijkvloerse verdieping perfect geschikt voor een bar of restaurant.

  Van palazzo tot parkvilla

  Naast het torengebouw komen twee palazzo’s. Het ontwerp van deze gebouwen is gebaseerd op de negentiende-eeuwse stapelhuizen. De naam verwijst dan weer naar de vijftiende-eeuwse Italiaanse renaissancepaleizen: een verzameling stoere gebouwen op een rechthoekig grondplan, met in het midden een gemeenschappelijke tuin.

  De palazzo’s tellen maximaal 5 verdiepingen en huisvesten zowel appartementen als rijwoningen. In totaal maken die laatste 40 procent uit van het totale project. De palazzo’s hebben gedeelde tuinen, waar onder meer plaats is voor hoogstammige bomen.

  In het laatste gebouw, de parkvilla, komen grondgebonden woningen en enkele appartementen. Die geven uit op een nieuw buurtparkje tussen dit gebouw en het Handelsdokcenter.

  Op de gelijkvloerse verdieping van deze gebouwen kunnen ook praktijkruimtes, ateliers of buurtondersteunende functies komen.

  In het volledige woonproject parkeren de bewoners hun auto in een ondergrondse parking. Tussen de verschillende gebouwen komen drie verkeersvrije woonstraten, waarin de sfeer van de eveneens verkeersvrije kade optimaal wordt doorgetrokken.

  Verspreid over het hele project komen 24 budgetappartementen. Deze appartementen zijn goedkoper dan marktconforme woningen. Wie in aanmerking wil komen, moet voldoen aan verschillende criteria op het vlak van bijvoorbeeld inkomen en gezinssamenstelling.

  Inspiratie uit het verleden

  Voor het ontwerp van de gebouwen lieten de architecten zich graag inspireren door het verleden. In 1844 ontwierp toenmalig stadsarchitect Louis Roelandt de plannen voor het ‘Koninklijk Stapelhuis voor de Wederuitvoer’. Daarvan werd enkel het noordelijke stapelhuis, op de plek van het huidige Handelsdokcenter, gebouwd. De typologie en schaal van het fiere, stedelijke stapelhuis is meteen het uitgangspunt van het nieuwe ontwerp geworden. Op die manier passen de nieuwe gebouwen perfect bij naburige gebouwen als het Handelsdokcenter en de voormalige Acec-fabriek.

  In detail…

  Wil je graag grondiger kennis maken met dit project? Dan kunt u onderstaande documenten gerust nalezen.

 • Woonboten in het Handelsdok

  Woonboten die aanmeren in de Oude Dokken doen dat sinds midden 2013 aan de oostzijde van het Handelsdok. Daar bieden 17 nieuwe vingersteigers plaats aan 34 woonboten. De boten liggen dus niet langer langs de kade, zoals voorheen, maar dwars erop. Aan elke steiger meren twee boten aan. Voor elke boot zijn aansluitingen op riolering, water, telecom en elektriciteit voorzien. Een verlaagd wandelpad langs de hele kade zorgt voor de verbinding tussen de boten en het land.

  Rechttegenover de woningen

  Op de terreinen vlak naast de ligplaatsen komen er ongeveer 350 woningen, verdeeld over drie bouwvelden. Tussen die bouwvelden in is er telkens plaats voor groen. De ligplaatsen bevinden zich recht tegenover de bebouwde delen op het land. In het verlengde van de toekomstige groenzones kunnen dus geen woonboten liggen. Zo is er vanuit die zones altijd een schitterend zicht op het water. Tegelijk is het wandelpad op die plaatsen dubbel zo breed als elders. Zo dienen die delen ook perfect als rust- of ontmoetingsplaats.

  Interesse?

  Interesse in een ligplaats? Neem dan contact op met de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (afdeling Bovenschelde). Zij beheren de ligplaatsen op de Gentse wateren. Contact: www.wenz.be, bovenschelde@wenz.be

 • Stadsgebouw

  Langs de Schipperskaai komt een stadsgebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Door het gebouw zelf, aan de kant van de Koopvaardijlaan, bijzonder compact te houden, ontstaat er aan de zijde van het water plaats voor een grote ‘groene buitenkamer’, een enorme pergola waar verschillende buitenruimtes worden gestapeld. Een speellint loopt door het ontwerp heen, en sluit perfect aan op het woonproject en het buurtpark waaraan het stadsgebouw grenst. Het gebouw is een ontwerp van Xaveer De Geyter Architects (XDGA). Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent staat in voor de realisatie ervan.

  Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen, goed voor een totale hoogte van 18 meter. Het kinderdagverblijf komt op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping komt de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

  De basisschool biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. Er zijn 56 plaatsen voor buitenschoolse opvang. In het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

  Enorme buitenruimte

  Aansluitend op het effectieve gebouw komt er aan de kant van de Schipperskaai een grote groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bijhoren. De open sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote is opgehangen.

  Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Een groene begroeing zorgt voor een intieme sfeer in de buitenkamer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ‘ramen’ gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

  Verhouding met de buurt

  Het stadsgebouw sluit naadloos aan op de directe omgeving. Het gebouw zelf bevindt zich naast het marktplein. De groene open ruimte bevindt zich dan weer naast de toekomstige bebouwing in het woonproject. Op die manier behoudt iedereen een optimaal zicht op groen en water. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich vlak naast het marktplein van het woonproject. Ook langs de Koopvaardijlaan is er een ingang.

  Doorheen het volledige woonproject langs de Schipperskaai slingert een speellint, een soort informele route die de verschillende onderdelen van het project met elkaar verbindt. Dit speellint loopt ook doorheen het stadsgebouw. De doorgang tussen de buitenruimte van het kinderdagverblijf en de speelplaats van de kleuters sluit vlot aan op het buurtpark in het zuiden en het marktplein in het noorden. Ook de sportkooi sluit aan op het speellint. Dat maakt dat die altijd toegankelijk is.

  Passief

  De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het stadsgebouw is opgevat als een passiefgebouw. Het sluit bovendien aan op het systeem van collectieve energievoorziening dat voor het woonproject langs de Schipperskaai wordt ontwikkeld.

  Brede school

  De school zal functioneren volgens het principe van de Brede School. Dat wil zeggen dat organisaties uit verschillende sectoren (zoals sport of jeugdwerking) van het gebouw gebruik kunnen maken, met als gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel op school als in de vrije tijd. Ook de wisselwerking tussen de verschillende functies in het gebouw zelf is cruciaal.

  Ook bewoners van de nieuwe wijk zullen van de infrastructuur kunnen genieten. Ze kunnen volop gebruik maken van de sporthal, en ook de refter en de vergaderzaal zullen als gemeenschapsruimte dienst kunnen doen. Het stadsgebouw zal op die manier een belangrijke sociale rol spelen in de wijk.

Werken

 • Quantum Building

  Aan het Oktrooiplein, vlak bij de Zwaaikom aan de Dampoort, staat sinds eind 2015 de Quantum Building, een nieuw, duurzaam kantoorgebouw. Dit was het eerste private bouwproject in het kader van het project Oude Dokken. Het gebouw is een ontwerp van het Gentse architectenbureau evr-Architecten, in opdracht van sogent en projectontwikkelaar Alides. Evr is gespecialiseerd in duurzame bouwprojecten.

  Duurzaamheid voorop

  Ook bij het ontwerp van dit kantoorgebouw was duurzaamheid het uitgangspunt. Het gebruik van aardwarmte, de aanleg van een groen dakterras en een overdekte groene binnenruimte, het grote aantal fietsenstallingen… het zijn maar enkele voorbeelden van ecologische maatregelen die in het ontwerp zijn opgenomen. Het gebouw behaalt dan ook hoge scores op de duurzaamheidsmeter van de Stad Gent en de toonaangevende Britse duurzaamheidsstandaard BREEAM.

  Oktrooiplein wordt echt pleintje

  In vergelijking met de vroegere bebouwing staat het nieuwe gebouw iets meer naar achteren. Dat betekent dat het Oktrooiplein, dat eigenlijk niets meer was dan een smalle straat, in de toekomst een echt pleintje zal zijn. Alides staat in voor de aanleg van hoogwaardig openbaar domein op die plaats.

  Meer info vind je op de website van projectontwikkelaar Alides.

Water, groen en kades

 • Kaaimuur Schipperskaai

  Rondom het volledige wateroppervlak van de dokken bevindt zich een kleine vijf kilometer kaaimuur. Een technische studie toonde aan dat een belangrijk deel ervan, in hoofdzaak aan de oostkant van het water, aan herstelling toe was. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de Vlaamse Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV staan in voor de renovatie van deze muren.

  Verlaagd wandelpad

  De kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok werd als eerste aangepakt. Een kleine drie meter vóór de bestaande kade bouwde de aannemer een volledig nieuwe kaaimuur, over de hele lengte van het Handelsdok. Door vervolgens een houten loopvloer tussen beide muren te leggen, ontstond een verlaagd wandelpad dat meteen ook als toegangsweg tot de woonboten [link naar ander project] dienst doet. De werken werden eind 2013 afgerond.

  Kostprijs

  De totale kostprijs van deze werken (inclusief de bouw van de nieuwe aanmeersteigers) bedroeg 5,7 miljoen euro (exclusief btw). Europa (Efro, Doelstelling 2), Vlaanderen (W&Z NV) en sogent delen de kosten. De Europese bijdrage bedroeg 2,3 miljoen euro.

 • Kaaipromenade Schipperskaai

  Rondom de volledige Oude Dokken worden de kades helemaal heraangelegd. Samen vormen ze een recreatieve route van bijna 5 kilometer. De Schipperskaai, dat is het kaaivlak vlak naast de nieuwe aanmeersteigers voor woonboten, komt het eerst aan de beurt. De kade is 600 meter lang en heeft een breedte van ruim 15 meter.

  Verkeersvrije kade

  Het grootste deel van de kaai, dat aanluit bij het water, wordt ingericht als een verkeersvrije promenade voor wandelaars en fietsers. Een iets hoger gelegen gedeelte sluit dan weer aan bij de toekomstige bebouwing. Daar is plaats voor terrassen. Beide delen van de kaai worden gescheiden door een zitmuurtje. Ter hoogte van de groenzones krijgt de kaai een groener karakter.

  Comfortabele fiets- en wandelroute

  De aanleg van het kaaivlak gebeurt in twee fases. Tijdens een eerste fase wordt de kaaipromenade aangelegd. Die bestaat deels uit platte kasseien (als verwijzing naar het maritieme verleden van de plek), en deels uit twee comfortabele stroken voor wandelaars, skaters en fietsers. Tegelijk worden de zitmuur, de riolering en openbare verlichting voorzien. De aanleg van het hoger gelegen deel volgt later, samen met de bouw van de woningen.

  Herinnering aan het verleden

  Op de kade komen twee bijkomende havenkranen en enkele kleinere maritieme objecten. Die zorgen mee voor de herinnering aan het verleden van de plek.

 • Wandelgalerij rond het Houtdok

  De historische kaaimuren aan het Houtdok hebben een stevige opwaardering gekregen. Rondom het hele dok zijn de twee rijen van bakstenen bogen, waarvan vroeger enkel de voorste rij zichtbaar was, hersteld. De ruimte tussen beide rijen is als open wandelgalerij aangelegd.

  Aan de waterzijde van de bogenrijen ligt een nieuwe promenade. Tegelijk werd een deel van het water gedempt, waarna de Stad Gent dit stuk omtovert tot recreatieve zone, met strand, groen en moeras. Nog vanaf 2017 legt de Stad een wijkpark aan rond de oevers van het dok. Pas als deze werken zijn afgerond, is ook de wandelpromenade voor het publiek toegankelijk.

  Later komt er in het Houtdok nog een jachthaven. Daarom maakte ook de bouw van een hellend vlak met aanlegsteiger deel uit van van de werken.

  Renovatie met respect voor het verleden

  Naast de bakstenen bogen, werden bij de renovatie van de kaaimuur ook andere restanten uit het verleden bewaard. De arduinen hellingen rondom het dok, enkele waardevolle houtkanten langs het water en restanten van de oude bokkraan aan de westzijde van het dok: allemaal zijn ze in de plannen geïntegreerd. Ze zorgen mee voor het unieke karakter van het openbaar domein in de Oude Dokken.

  Kostprijs

  De totale kostprijs van deze werken bedroeg ongeveer 3,7 miljoen euro (exclusief btw). Europa (Efro, Doelstelling 2), Vlaanderen (W&Z NV) en sogent deelden de kosten. De Europese bijdrage bedroeg 40 procent van de kostprijs.

 • Park rond het Houtdok

  Na de renovatie van de historische kaaimuren rond het Houtdok volgt de aanleg van een park rond de oevers van het dok. Het park krijgt een inrichting op maat van de buurt. Zowel de huidige buurtbewoners als de nieuwe bewoners van de Oude Dokken zullen er volop kunnen spelen, wandelen of verpozen.

  Park voor de buurt

  Vandaag liggen al een aantal belangrijke uitgangspunten van het park vast: kinderen en jongeren van verschillende leeftijden moeten er hun ei kwijt kunnen, maritiem erfgoed krijgt een plaats in het park en de relatie met het water wordt versterkt. Een promenade door het park maakt deel uit van de wandel- en fietsas die rond de volledige Oude Dokken komt te liggen. De concrete invulling van deze en nog enkele andere uitgangspunten gebeurt in overleg met de buurt.

  Meer dan 3 hectare groen

  Het park bestaat uit drie aaneensluitende delen (van samen ruim 3 hectare groot). Op het kaartje zijn ze in het groen aangeduid.

 • Kaaimuur Achterdok

  Na de kaaimuren aan het Handelsdok en het Houtdok krijgt ook de kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok, langs de Kleindokkaai, een serieuze opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur komt een nieuwe wand, op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen ook een stukje breder.

  Wandelen langs het water

  Waar het water iets breder wordt, gaat het Achterdok over in het Handelsdok. Op die plek gaat het nieuwe stuk kaaivlak ruim een meter naar beneden. Zo sluit het naadloos aan op het verlaagde wandelpad langs het Handelsdok.

  In september 2018 werden de plannen goedgekeurd voor de heraanleg van de Kleindokkaai.
  Er komt een mooie wandel-en fietspromenade langs het water en de kaai wordt groener.

  Het project omvat de volledige Kleindokkaai van het Oktrooiplein tot aan de Koopvaardijlaan en zet het maritiem-industrieel karakter van de kaai in de verf. De oude treinsporen en draaicirkels op het noordelijk deel van de Kleindokkaai blijven behouden. Scheepskettingen en dukdalven zullen dienst doen als speel- en zitobject.

  Aan de waterkant komt er een breed betonnen pad voor fietsers en wandelaars over de volledige lengte van de Kleindokkaai. Het pad sluit naadloos aan op de Schipperskaai. Er komen bomen, gras en verschillende soorten lage begroeiing. Twee oorspronkelijke stalen masten blijven behouden en worden ingezet als bevestigingspunten voor groenslingers. Een karrenspoor aan gevelzijde laat laden en lossen met de wagen nog toe, maar benadrukt vooral het verkeersluwe karakter. De Kleindokkaai krijgt het statuut van woonerf met éénrichtingsverkeer.

Mobiliteit

 • Bataviabrug

  De Bataviabrug is de eerste van drie nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen die de toekomstige wijk aan de Oude Dokken met de binnenstad zullen verbinden. Buurtbewoners namen ze in gebruik tijdens de zomer van 2012. Dit was het eerste grote infrastructuurwerk in de Oude Dokken.

  Altijd toegankelijk

  De brug is een ontwerp van het Parijse bureau Feichtinger Architects. Ze bestaat uit een vast en een beweegbaar deel. Het vaste deel bevindt zich aan de kant van de Koopvaardijlaan. Het beweegbaar deel is een technologisch hoogstandje: centraal over de vaarweg kan de brug opgeheven worden zodat schepen eronder door kunnen varen. Ook als de brug in beweging is, kunnen voetgangers en fietsers ze nog altijd oversteken. Zo blijft de verbinding met de binnenstad op elk moment behouden. De beweging wordt telkens aangekondigd met een knipperlicht en een geluidssignaal.

  Kostprijs

  De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent stonden samen in voor de bouw van de brug. De totale kostprijs bedroeg ongeveer 3,5 miljoen euro (excl. BTW). Via het Interreg IV A-programma Vlaanderen-Nederland leverde de Europese Unie een bijdrage van 500.000 euro. De rest van de kosten werd gedeeld tussen W&Z en sogent.

 • Verapazbrug

  De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen.

  Met de bouw van de brug krijgt ook de Muidelaan een volledige heraanleg. De brug sluit op de Afrikalaan aan via een verkeersplein. Hierbij is er aandacht voor een vlotte doorstroming van auto-en vrachtvervoer én voor vlot, veilig en afgescheiden fiets-en voetgangersverkeer. De plannen houden ook rekening met de toekomstige tramverbinding 4 van de Muide naar de Dampoort. Dok Noord wordt tot aan het Stapelplein voetgangersgebied, met uitzondering voor laden en lossen tot aan de Atlantastraat. Het ontwerp zet ook volop in op een groene en aangename stadsomgeving.

  Als alles volgens planning loopt, wordt de bouwvergunning in 2018 ingediend. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de uitvoering. Het project loopt in samenwerking met de Stad Gent, De Lijn, Farys en Waterwegen en Zeekanaal NV.

  Meer weten over de timing – bekijk alvast dit filmpje.

  Meer info: www.wegenenverkeer.be/verapazbrug

 • Matadibrug

  Het zusje van de Bataviabrug…

  In het verlengde van de Kraankindersstraat komt de fiets-en voetgangersbrug: Matadibrug. In 2019 start de vergunnings- en contracteringsfase met de bedoeling om 2de helft 2020 te kunnen starten met de werken. Tegen 2022 zou de Matadibrug moeten afgewerkt zijn.
  het is opnieuw een stalen fietsers-en voetgangersbrug van dezelfde ontwerper als de Bataviabrug. Dus het is opnieuw dezelfde breedte, lengte een zal er hetzelfde uitzien, maar het is geen exacte kopie. De Matadibrug zal een vaste brug zijn met een doorvaarthoogte tot 4,8 m. 

 • Dampoortknoop

  Wat vandaag nog een onoverzichtelijk verkeersknooppunt is, moet in de toekomst uitgroeien tot een aantrekkelijke én gebruiksvriendeljike toegangspoort tot de stad. De Stad Gent, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn en NMBS hebben dan ook de handen in elkaar geslagen om samen de ruime omgeving rond de Dampoort-rotonde op een kwalitatieve manier herin te richten.

  Nieuw stukje Gent

  De Dampoort moet een veilig en aantrekkelijk knooppunt van openbaar vervoer worden, geheel volgens het STOP-principe. Daarbij gaat de voorrang eerst naar de Stappers, daarna de Trappers, dan het Openbaar Vervoer en tenslotte het Privaat vervoer. Daarnaast worden de onderbenutte gronden nabij de Dampoort (zoals de site van het voormalige pakjesstation) omgebouwd tot een volwaardig nieuw stukje Gent, met mooie publieke ruimtes.

  Onderdoorgang voor fietsers

  Recent heeft de Stad een verkennend ruimtelijk onderzoek over de Dampoortomgeving laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek zijn vandaag al een aantal keuzes gemaakt, onder meer over de plaats van het nieuwe bus- en tramstation (vlakbij een nieuw en aantrekkelijker stationsgebouw), en over de verbindingen voor voetgangers en fietsers. Zo komt er onder meer een nieuwe doorgang onder het spoor, die de Sint-Baafssite met de Dampoortwijk verbindt.

  Vlotter voorbij de Dampoort

  Via de toekomstige Verapazbrug, die de Muidelaan met de Afrikalaan verbindt, verhuist de kleine stadsring R40 van de as Dok Noord – Dok Zuid naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. Van daar gaat het richting Kasteellaan. Om het doorgaand verkeer zo vlot mogelijk de Dampoortknoop te laten passeren, worden ingrijpende aanpassingen uitgevoerd. Vandaag liggen er nog 2 mogelijkheden op tafel:

  1. Via een tunnel rijdt het doorgaand verkeer onder de Dampoort door. De R40 komt in dat geval naast de spoorwegberm te liggen.
  2. Er komt een groot kruispunt ten oosten van de Zwaaikom, waarbij lichten het verkeer regelen.

  Het Gentse stadsbestuur kiest resoluut voor de tunnel.

Tijdelijke invullingen

 • DOK

  Sinds 2011 tovert de vzw DOK de terreinen langs de Schipperskaai, waar binnenkort de eerste woningen worden gebouwd, om tot ‘werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvres’. Een socio-culturele zone, een vrijplaats voor artiesten en creatieve geesten, én een plek waar buurtbewoners en andere Gentenaars van alles kunnen beleven. Concerten, openluchtfilm, markt, of gewoon luieren op het strand: het kan allemaal.

  Zondag = DOKdag

  In 2014 vinden de activiteiten van DOK opnieuw plaats op de de vertrouwde stek aan het Handelsdok. DOK blijft open tot eind september, op zondagen en feestdagen van 11 tot 22 uur. Op zondag kan je op het hele terrein terecht: het strand, dat nu ook als park dienst doet, de speeltuin, de DOKkantine, de DOKbox, enzovoort. Op andere dagen kan je genieten van concerten, expo’s en sportactiviteiten. Vanaf 3 augustus is er elke zondag rommelmarkt.

  Ook de komende twee zomers blijft DOK zeker nog actief in de Oude Dokken.

  Programma

  Wat er allemaal op DOK te beleven valt, lees je hier: www.dokgent.be

 • 019

  Onder de vlag ‘019’ vormt het collectief Smoke & Dust het oude fabrieksgebouw aan Dok Noord vijf jaar lang om in een artistieke ontmoetingsplek. In 2013 richtten ze het gebouw helemaal in. Er kwam een zeefdrukatelier, een audioatelier en een hout- en metaalwerkplaats. In een projectruimte op het gelijkvloers zijn allerlei presentaties mogelijk. Daarnaast zet het activiteiten op met allerlei partners.

  Programma en alle andere info: www.019-ghent.org

  Toekomst

  Het gebouw is eigendom van stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Het deed tot midden 2012 dienst als opslagplaats van de nv Anglo Belgian Corporation. In de toekomst kan het behouden blijven en een publieke functie krijgen, zoals een cafetaria, een buurtcentrum of een museum.

  Nieuw leven

  In afwachting van de effectieve werken, wou sogent het gebouw nu al nieuw leven inblazen. Daarom ging het in het voorjaar van 2012 op zoek naar een partner die de oude fabrieksruimte vijf jaar lang op een zinvolle en creatieve manier kon invullen. Acht organisaties uit verschillende sectoren stelden zich kandidaat. Een beoordelingscommissie achtte Smoke & Dust het best geschikt om de opdracht te vervullen.

 • Grindbakken

  Ben je op zoek naar een leuke zomerse plek voor een picknick, een rommelmarkt, een sportactiviteit of een ander initiatief? Dan zijn de oude grindbakken, een unieke ontmoetingsruimte langs Dok Noord, zeker iets voor jou.

  Je activiteit moet aan enkele voorwaarden voldoen: ze moet een publiek karakter hebben, je mag geen toegangsgeld vragen en uiteraard dien je aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld: trouwfeesten, private recepties of fuiven kunnen niet, een buurtfeest, een publieke expo of een gratis concertje waar iedereen welkom is, kan in principe wel.

  De nodige documenten vind je hier.

  Vragen? Neem dan contact op met Stad Gent, dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent, 09 269 46 00

  Het verhaal van de grindbakken

  Kort na de tweede wereldoorlog bouwde de Stad Gent langs Dok Noord een hele rij betonnen grindbakken. Die dienden tot het einde van de vorige eeuw om, onder meer met behulp van de blauwe kraan, zand en grind van schepen op vrachtwagens over te laden. Daarna werden ze een geliefkoosde plek voor sluikstorters.

  Originele ontmoetingsruimte

  Eind 2012 kregen de grindbakken een nieuwe functie. Met enkele gerichte ingrepen toverden architecte Sarah Melsens en kunstenares Roberta Gigante ze om tot een originele ontmoetingsruimte. Steeds kleiner wordende openingen brengen de verschillende bakken met elkaar in verbinding.

 • TOTUM VZW - Bar Bricolage

  In afwachting van de aanleg van het Kapitein Zeppospark en verdere ontwikkeling ter hoogte van het Houtdokpark is VZW TOTUM gestrand op deze locatie als tijdelijke invulling.
  TOTUM VZW is een dynamisch collectief die de grenzen van het culturele veld aftast. TOTUM jaagt op wilde, ongeziene locaties te Gent. Deze plekken ondergaan een totale metamorfose en worden eigenzinnige oases van rust, plezier en cultuur. Dit deden ze ook in de Chinastraat en het Houtdok waar ze al enkele zomers Bar Bricolage open houden.

  Hun activiteiten kan je volgen op hun facebookpagina
  of hun website www.totum.gent

boten