Visie

Tot het einde van de vorige eeuw maakten de Oude Dokken deel uit van het Gentse havengebied. Toen de havenactiviteiten er rond de laatste eeuwwisseling voorgoed verdwenen, werden de toekomstplannen voor de dokken snel duidelijk. De Oude Dokken liggen op nauwelijks tien minuten wandelen van het stadscentrum, het trein- en busstation van de Dampoort ligt vlakbij en het enorme wateroppervlak laat de buurt rondom het Achterdok, het Handelsdok en het Houtdok volop ademen. Een ideale plek om te wonen!

Gent Groeit

Ongeveer 1500 nieuwe woningen dragen aanzienlijk bij tot de wegwerking van het woningtekort in Gent. Daarnaast blijft er voldoende ruimte voor kantoren, winkels, recreatie, cultuur en natuur. De bijkomende openbare dienstverlening (zoals een lagere school, een crèche en een wijksporthal), de uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk, nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen en hoogwaardige publieke ruimten zullen ook de omliggende wijken en de rest van de stad een sterke impuls geven.

VerbindingOD_ROLL_UP.indd

Tot voor kort vormde het water van de Oude Dokken een harde grens tussen de binnenstad en wat erachter ligt. Het stadsontwikkelingsproject aan de Oude Dokken brengt de oevers nu met elkaar in contact. In de toekomstige wijk wisselen open en bebouwde zones elkaar af, telkens recht tegenover elkaar, aan beide kanten van het water. Een gevoel van samenhang is het resultaat. De fietsers- en voetgangersbruggen maken de verbinding compleet. De bouw van de Verapazbrug en het verleggen van de kleine ring naar de Afrikalaan zorgen ervoor dat de nieuwe wijk echt bij de binnenstad gaat horen.

Wonen tussen water en groen

Wonen in het groen nemen we letterlijk. Meer dan de helft van de toekomstige wijk bestaat uit water, groenzones en kaaivlakken. Een weldoordachte inplanting van woningen en openbare ruimte laat de uitzonderlijke weidsheid van de plek maximaal tot haar recht komen. Door de afwisseling van open en bebouwde zones hebben zo veel mogelijk bewoners zicht op water en groen en moet niemand ver wandelen voor een bank en een boom.

Een duurzame wijk

Ecologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid… daar streven we naar. Dit gebied geeft Gent een unieke kans om ook hier een ambitieuze rol in op te nemen. Duurzaam en kwalitatief bouwen is vanzelfsprekend. Projecten met passief- en laagenergiewoningen en met alternatieve verwarmingssystemen krijgen zoveel mogelijk stimulansen.

img_2777