Krachtlijnen

Wonen

Aan het water, op wandelafstand van de historische binnenstad, vlakbij station Dampoort, de snelweg en de Gentse kleine en grote ring. Het zijn maar enkele troeven van het nieuwe woongebied aan de Oude Dokken.

In het gebied is er plaats voor ongeveer 1.500 woningen. Voor eengezinswoningen en appartementen, maar ook voor moderne woonvormen zoals co-housing en woonboten. De immense schaal van het gebied maakt dat hogere gebouwen hier op hun plaats zijn. Ze worden altijd afgewisseld met lagere bebouwing. Wat alle woningen delen, is het uitzicht. Door de specifieke invulling van het gebied, kijkt elke woning uit op het water, een park of een plein.

krachtlijn wonen

De Oude Dokken zetten in op betaalbaar wonen. Net zoals bij alle andere grote woonprojecten in Gent komen er minstens 20 procent sociale woningen. Nog eens 20 procent zijn bescheiden woningen. Dat zijn woningen voor wie net niet in aanmerking komt voor een sociale woning.

Centraal in het gebied komt een gebouw met een lagere school, een kinderdagverblijf en een wijksporthal.

Werken

Door de nabijheid van het Dampoortstation is de meest zuidelijke kant van de dokken, de omgeving van het Achterdok, uitermate geschikt voor kantoren. Werknemers komen met de bus of de trein naar het werk en tijdens hun pauze kunnen ze terecht in de talrijke eetgelegenheden en parken in de buurt.

Water, groen en kades

De enorme weidsheid van het gebied geeft de Oude Dokken een uniek karakter. Een immens wateroppervlak, drie wijkparken, heel wat woongroen en brede kaaivlakken geven de bewoners en bezoekers volop de ruimte om te ademen. De heraangelegde kaaivlakken vormen de verbinding tussen de verschillende publieke ruimtes: een droom voor wandelaars en fietsers…

krachtlijn groen

Recreatie

Kuieren aan een jachthaven? Gezellige terrasjes? Badminton, skaten of petanquen? Roeien, vissen of dobberen? In de omgeving van het Houtdokkan het allemaal. Ook de jongste bewoners van de Oude Dokken en de bewoners van de omliggende wijken zullen hier zeker hun gading vinden. En ook rond de voormalige betoncentrale aan het Handelsdok zal vanalles te beleven zijn.

In het hele gebied zijn ontmoetings- en ontspanningsplaatsen heel belangrijk. Meer dan de helft van het gebied bestaat uit water, kades en groen waar je rustig kan lezen, picknicken met de buren of romantisch wezen met je teerbeminde. Deze publieke ruimten worden aan elkaar geregen door een recreatieve as van kaaivlakken met voet- en fietspaden.

Mobiliteit

De link met de historische binnenstad is essentieel voor de Oude Dokken. Nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen zorgen voor een vlotte en veilige verbinding tussen beide stadsdelen. Een nieuwe tramlijn op de as Dok Noord – Dok Zuid, met haltes aan de nieuwe bruggen, zorgt ervoor dat voetgangers makkelijk kunnen overstappen op het openbaar vervoer.

krachtlijn mobiliteit zwaaikom

Van doorslaggevende betekenis om de nieuwe woonwijk echt tot de binnenstad te laten behoren, is het verleggen van de stadsring R40 van de as Dok Noord – Dok Zuid naar de Afrikalaan en Koopvaardijlaan. Via de Verapazbrug, die de Muidelaan en de Afrikalaan met elkaar zal verbinden, zal het verkeer achter de Oude Dokken door rijden, waardoor het gebied letterlijk binnen de stadsring komt te liggen. Tegelijk is de brug een goede stap naar een betere verkeerssituatie in de buurt. De verkeersdruk in de dichtbevolkte wijk Muide zal afnemen en na de herinrichting van het Dampoortknooppunt zal ook het verkeer in zuidelijke richting vlotter verlopen.

Erfgoed

De vele verwijzingen naar het industriële verleden geven de Oude Dokken een bijzondere identiteit. Typische havenelementen, zoals de gele en de blauwe kraan, bepalen mee de skyline van het gebied. Twee extra kranen, die vandaag bij de firma Kesteleyn in de haven staan, keren terug naar hun oorspronkelijke plek langs het Handelsdok. Zij geven mee vorm aan het openbaar domein.

De kenmerkende sporen voor de goederenwagons en de bolders, waaraan de schepen worden vastgemaakt, worden zoveel mogelijk geïntegreerd. De grote betonnen grindbakken vlakbij de blauwe kraan krijgen een nieuwe invulling. Ook de oude betoncentrale aan het Handelsdok blijft grotendeels bewaard, als sculptuur binnen het park eromheen.

oude-dokken-background-1