Nieuws

Begin augustus verhuisden twee oude havenkranen van de firma Kesteleyn naar de Oude Dokken. Daar kregen ze een prominente plaats op de Schipperskaai, de ondertussen afgewerkte promenade langs het Handelsdok. In de toekomstige woonwijk tussen Dampoort en Muide vormen de kranen een van de vele verwijzingen naar het maritieme en industriële verleden van de plek.

Lees meer >>

Nu de werken aan de oostzijde van het Handelsdok goed op gang komen, krijgen ook de plannen aan de andere kant van het water volop vorm. Ten zuiden van het Handelsdokcenter, tussen het Stapelplein en de Handelsdokkaai, verrijzen vanaf eind 2017 ongeveer 170 woningen met zicht op water en groen. Op het gelijkvloers is er…

Lees meer >>

Het eerste nieuwe gebouw in de Oude Dokken is een feit. Op donderdag 17 december 2015 verklaarde burgemeester Daniël Termont de Quantum Building, het nieuwe kantorencomplex aan de Zwaaikom, officieel voor geopend. Op de plek waar vroeger onder meer een pianowinkel en een kliniek waren gevestigd, staat nu een duurzaam kantoorgebouw waar in de nabije…

Lees meer >>

De opwaardering van het Houtdok, het deel van de Oude Dokken vlak bij de Muide, is definitief ingezet. Ruim twee jaar na de start van de werken zijn de historische kaaimuren in ere hersteld en opengemaakt, ligt er een nieuwe wandelpromenade rondom het dok en is er een hellend vlak voor plezierbootjes gebouwd in afwachting van…

Lees meer >>

De toekomstige Verapazbrug verbindt de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2018. Voor het zover is, wordt een milieueffectenrapport (project-MER) opgemaakt. Dat brengt de effecten van het project op het milieu in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of verminderen. Nog tot…

Lees meer >>

De stationsomgeving rond de Dampoort, vlak bij de Oude Dokken, krijgt een volledig nieuwe inrichting. De verkeersknoop wordt aangepakt en er komt ruimte voor nieuwe woningen, kantoren, handel, gemeenschapsvoorzieningen en extra groen. Om deze herinrichting mogelijk te maken, maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De opmaak van een milieueffectenrapport (plan-MER), dat de mogelijke…

Lees meer >>

De toekomstige Verapazbrug verbindt de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2018. Voor het zover is, wordt een milieueffectenrapport (project-MER) opgemaakt. Dat brengt de effecten van het project op het milieu in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of verminderen. Op dinsdag…

Lees meer >>

Op zondag 20 september is Gent Autovrij. Die dag kan je verschillende wijze fietsroutes volgen. Eén ervan is ‘Wijs in ‘t Noorden’ die onder meer de Dampoort, de Oude Dokken en de haven aandoet.

Lees meer >>

Op maandag 28 september, meteen na het slotweekend van DOK, start de heraanleg van de Schipperskaai. Dat is het kaaivlak aan de oostzijde van het Handelsdok, vlak naast de nieuwe aanmeersteigers voor woonboten. Tijdens deze wegen- en rioleringswerken richt de Stad Gent, samen met Farys, Ovam en Eandis, het deel van de kade dat het…

Lees meer >>
img_2777