Partners

Stad Gent

gent_vernieuwt_lijn met randHet stadsbestuur van de Stad Gent heeft ervoor gekozen de omgeving van de Oude Dokken om te vormen tot een nieuw stadsdeel aan het water. Met de bouw van ongeveer 1.500 woningen in een kwalitatief hoogstaande omgeving wil het stadsbestuur mee de hoge woningnood in Gent aanpakken. De Stad Gent realiseert het project samen met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent en tal van andere partners.

www.gent.be

Sogent

Basic CMYKHet Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent is een dochterbedrijf van de Stad Gent. Het staat in voor de uitvoering van het stedelijk beleid op het vlak van projectontwikkeling en het beheer van gronden en panden. Sogent zorgt dus voor de effectieve uitvoering van de Gentse stadsvernieuwingsprojecten, in nauwe samenwerking met de verschillende stadsdiensten.

Sogent heeft van het stadsbestuur de opdracht gekregen het project Oude Dokken, in samenwerking met tal van stadsdiensten en externe partners, mee in goede banen te leiden.

www.sogent.be

Waterwegen en Zeekanaal NV

Untitled-1Waterwegen en Zeekanaal NV beheert de bevaarbare waterwegen en heel wat aanpalende gronden in het westen en in het centrum van Vlaanderen. Binnen het project Oude Dokken is W&Z een cruciale partner voor de stabilisering en renovatie van de kaaimuren en voor het ontwerp en de realisatie van de fietsers- en voetgangersbruggen over het water.

www.wenz.be

Provincie Oost-Vlaanderen

1338921_Logo_OVL_BL_3QDe provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt strategische projecten die een hefboom kunnen zijn voor de herontwikkeling van stedelijke zones in moeilijkheden.

www.oost-vlaanderen.be

Federaal Grootstedenbeleid

GSB_newlogo met randMet het Grootstedenbeleid heeft de federale overheid vier doelstellingen voor ogen: de preventie van criminaliteit, het vergroten van het veiligheidsgevoel, het verhogen van de leefbaarheid in de wijken en het geven van impulsen aan de lokale economie. Mede dankzij dit Grootstedenbeleid konden het stadsontwerp Oude Dokken en verschillende voorbereidende studies worden uitgevoerd en kan een kwaliteitskamer, die is samengesteld uit onafhankelijke partners, nu het hele proces monitoren.

www.grootstedenbeleid.be

Europese Unie

logo-tekst-europese-unie onderHet Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. Binnen het project Oude Dokken werden EFRO-middelen onder meer al gebruikt voor de uitvoering van voorbereidende studies, voor de verwerving van gronden en voor kwaliteitsbewaking. Vandaag worden Europese middelen ingezet voor de renovatie van de kaaimuuren.

www.efro.be

Vlaanderen

Vlaanderen_verbeelding werktMet het Vlaamse Stedenfonds ondersteunt de Vlaamse regering de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid. Zo wil Vlaanderen de leefbaarheid van de steden en de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen en dualisering tegengaan. Stedenfondsmiddelen worden ingezet bij de organisatie van communicatie en inspraak rond het project Oude Dokken.

www.vlaanderen.be – www.thuisindestad.be

dok-2