Vraag & Antwoord

Heeft u een vraag over de Oude Dokken? Dan is de kans groot dat u op deze pagina een antwoord vindt. Hieronder staan alle vragen opgesomd die de projectmedewerkers regelmatig krijgen tijdens dialoogcafés, op klankbordgroepen of tijdens persoonlijke gesprekken. Als u op een vraag klikt, krijgt u het antwoord te zien. Klikt u op een categorie, dan komen meteen alle vragen en antwoorden uit die categorie tevoorschijn.

Heeft u vragen?

Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, neem dan gerust contact op met de projectcommunicator via het mailadres oudedokken@gent.be.

Wonen en architectuur

 • Welke woningen komen er in de Oude Dokken?

  In de Oude Dokken komen verschillende types van woningen. Appartementen, eengezinswoningen, kangoeroewoningen, cohousingprojecten… het kan allemaal. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken legt voor elke bouwzone vast hoeveel woningen of appartementen er minimaal en maximaal kunnen komen. De exacte invulling krijgt later vorm, wanneer de private partners hun plannen maken, in overleg met sogent en de Stad Gent.

  Daarnaast is er ook variatie op het vlak van woningprijzen. In de Oude Dokken zijn 20 procent van het totale aantal woningen sociale woningen. Nog eens 20 procent zijn bescheiden woningen, voor wie net niet in aanmerking komt voor een sociale woning.

 • Hoe hoog zijn de gebouwen in de Oude Dokken?

  De basis van de nieuwe gebouwen is maximaal 5 bouwlagen (ongeveer 18 meter) hoog. Dat betekent niet dat elk gebouw deze hoogte zal hebben. Eengezinswoningen zijn bijvoorbeeld niet meer dan 3 bouwlagen hoog.

  Verspreid langsheen de dokken zijn er ook iets hogere gebouwen, tot 50 meter, voorzien. De weidsheid van de dokken maakt dit soort bebouwing perfect geschikt voor deze plaats. Aan de kop en de staart van het gebied komen zogenaamde landmarks: een gebouw van maximaal 65 meter aan de Dampoort en een van maximaal 80 meter aan het Houtdok. Deze gebouwen bakenen het gebied af.

  Bij de keuze van wat waar komt, wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de omliggende bebouwing.

 • Wanneer kan ik een woning kopen?

  In de Oude Dokken komen ongeveer 1500 woningen. Die worden niet allemaal in één keer gebouwd. Voor verschillende zones gaat het stadsontwikkelingsbedrijf sogent telkens op zoek naar een private partner die de woningen bouwt en te koop aanbiedt.

  Ondertussen zijn er al woningen te koop ter hoogte van het Stapelplein en aan De Schipperskaai.

 • Wat doe ik als ik interesse heb in een sociale woning?

  In de Oude Dokken komen sociale huur- en koopwoningen. Vandaag is nog niet geweten via welke maatschappijen voor sociale huisvesting de verkoop of verhuur zal verlopen. In afwachting kan je alvast contact opnemen met de verschillende Gentse maatschappijen voor sociale huisvesting.

  Alle info over sociale koopwoningen vind je in hier.

  Alle info over sociaal huren vind je hier.

 • Kan ik ook op het water wonen?

  Dat kan. Langs de Schipperskaai kunnen 34 woonboten aanmeren aan 17 vingersteigers. Op andere plaatsen in de Oude Dokken zijn geen woonboten toegelaten. Aan de westelijke zijde is er wel nog plaats voor enkele commerciële vaartuigen, zoals horecaboten.

  Meer weten of interesse in een ligplaats? Neem dan contact op met de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (afdeling Bovenschelde). Zij beheren de ligplaatsen op de Gentse wateren. Contact: www.wenz.be, bovenschelde@wenz.be

  Overweegt u op een woonboot langs de Schipperskaai te gaan wonen? Dan is het goed om te weten hoe de onmiddellijke omgeving er daar in de toekomst zal uitzien. Neem zeker dit document met uitleg door!

Mobiliteit

 • Mag je met de auto in de Oude Dokken rijden?

  We proberen de nieuwe woonwijk zo verkeersluw mogelijk te houden. Lokaal verkeer is toegelaten in de buurt van de gebouwen, maar de kades blijven verkeersvrij. Deze plannen moeten nog in detail worden uitgewerkt, maar vandaag weten we al dat op de Schipperskaai geen auto’s mogen rijden. Wie de parkings onder de nieuwe gebouwen verlaat, doet dat via de Koopvaardijlaan.

 • Hoe sluiten de Oude Dokken aan op het openbaar vervoer?

  De Oude Dokken sluiten prima aan op het openbaar vervoer. Het Dampoortstation ligt op wandelafstand. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de heropening van de vroegere treinhalte in de Muide onderzocht. Deze stopplaats ligt op de lijn Gent-Eeklo.

  Op de as Dok Noord – Stapelplein – Dok Zuid komt een tramlijn. De trams op deze lijn zullen halt houden op de plaatsen waar de fietsers- en voetgangersbruggen toekomen. Op deze manier sluit het openbaar vervoer-netwerk optimaal op de nieuwe wijk aan  en wordt het makkelijker om je auto thuis te laten. Aan de oostelijke zijde van de Oude Dokken komen extra buslijnen.

Groen

 • Waar komt er groen in de Oude Dokken?

  In de Oude Dokken komen er drie wijkparken van telkens meer dan 1 hectare: één aan het Achterdok, één rond de voormalige betoncentrale aan het Handelsdok en één aan het Houtdok. Dat laatste is een park van ruim 3 hectare en daarmee het grootste in de dokken. Deze wijkparken richten zich op de nieuwe bewoners én op de huidige bewoners van de omliggende wijken.

  Daarnaast komt er heel wat woongroen, tussen de verschillende bouwvelden. Deze groenzones zullen in hoofdzaak door de nieuwe bewoners worden gebruikt.

  Er is zeer bewust voor gekozen om het groen in de Oude Dokken te spreiden. Op die manier hebben zo veel mogelijk nieuwe en bestaande bewoners een stukje groen dicht bij de woning. Zeker voor gezinnen met kinderen of senioren is dit bijzonder aangenaam.

Werk en economie

 • Welke winkels komen er in de Oude Dokken?

  In de Oude Dokken kunnen er op twee plaatsen iets grotere winkels komen: in het zuiden, vlakbij de Dampoort, en in het noorden aan het Houtdok. De schaal van die winkels blijft evenwel beperkt. Welk soort winkels hier zal komen is nu nog niet bekend. De winkels zullen zich vooral richten op de bewoners van de nieuwe wijk en van omliggende buurten als de Muide. Kleinere buurtwinkels zijn overal in het gebied mogelijk.

  In het project Dok Noord, aan de kant van de binnenstad, is er nu al een groot winkelcentrum. Meer info hierover: www.doknoord.be/dok-noord

Communicatie

 • Wat doe ik als ik een vraag heb?

  Vind je op deze website geen antwoord op je vraag? Neem dan gerust contact op met projectcommunicator Sofie Lagaisse. Je kunt mailen naar oudedokken@gent.be of bellen naar het nummer 09 266 52 70. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord op je vraag.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van wat er gebeurt?

  Op deze website kan je intekenen op de elektronische nieuwsbrief Oude Dokken. Zo blijf je altijd op de hoogte. Heb je een facebook-profiel? Daar kan je de ontwikkelingen volgen op onze facebook-pagina.

 • Hoe gaan de Stad Gent en sogent met de burger in dialoog?

  Op heel wat verschillende momenten en manieren gaan we met de Gentenaars in gesprek over de Oude Dokken. Naast de verplichte inspraakmomenten zijn er regelmatig dialoogcafés. Op deze ontmoetingsmomenten debatteren we met een hele groep geïnteresseerden over een bepaald aspect van het project. Daarnaast is er een klankbordgroep, een verzameling van buurtbewoners en belangenorganisaties. Ook deze groep komt geregeld samen om met de Stad Gent en sogent over het project te overleggen.

  Ook op tal van andere manieren communiceren we met de buurt en met de Gentenaars. Nieuwsbrieven, infovergaderingen, wandelingen… om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we een grote diversiteit aan communicatiekanalen in.

  Krijg je graag een uitnodiging voor de bijeenkomsten? Schrijf je dan op deze website zeker in op de elektronische nieuwsbrief.

 • Kan ik maquettes van het project bekijken?

  Bij het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent loopt de tentoonstelling ‘Vorm geven aan Gent’. Foto’s, plannen en maquettes illustreren hoe de stad de afgelopen jaren is veranderd en de komende jaren nog zal evolueren. Je kunt er ook verschillende maquettes over de Oude Dokken gaan bekijken.

  Sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent. Gratis toegang elke weekdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, en op zaterdag van 10 tot 18 uur.

landschap-14